Büyü nedir?

Büyü bazı yöntemlere başvurarak bir insanın iradesini elinden almak demektir.

Büyüye inananlar, iyilikleri veya kötülükleri bazı kimselerin üzerine yönelterek onlara fayda sağlayabileceklerini veya zarar verebileceklerini sanırlar. Büyünün insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır.

Dinlerin gelişmesi sonunda tek tanrılı dinler ortaya çıkmış, bunlar kendilerinden önceki dinlerdeki gelenek, tören ve büyüleri yasak etmişlerdi. Buna rağmen birçok adetler ve inanışlar bırakılmamış, nesilden nesile devam ederek zamanımıza kadar gelmiştir.

Birçok Müslüman ve Hıristiyan topluluklarında aynı büyülere rastlanması da, bunu gösterir. Büyü, daha çok kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşinden soğutmak yahut bunun tamamen aksini sağlamak, insanların bazı kabiliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak, sevilmeyen birini hasta etmek, sakatlamak, hatta öldürmek için yapılır.

Büyünün tesirlerini tehlikesiz hale sokmak İçin, ya o büyüyü bozmaya çalışılır veya büyüyü tesirsiz hale getirecek başka büyüler yapılır. Büyü yapıldığı niyetlerle alakalı olarak büyü yapılan kişiyi etkileyecek olursa kişinin iradesinde, kararlarında ve hatta hayatında değişiklik başlar. Genellikle kötü niyetli büyülerde büyü yapıldığı niyetlerle alakalı olarak büyü yapılan kişiyi etkileyecek olursa kişinin iradesinde, kararlarında ve hatta hayatında değişiklik başlar.

Genellikle kötü niyetli büyülerde büyü yapılan kişinin psikolojisi, çevresi, işi yani hayatı kötü yönde etkilenir. Büyücülük, her şeyden önce, dine ve inanca kesin şekilde karşıt olan, batıl inançlara dayalı bir büyüsel işlem toplamıdır. Reçetelere, formüllere dayanan, bunlara değişik anlamlar yükleyen bir uygulamadır. 1584’te Anvers’te yayınlanan Gespar Peucer’in Falcılar (Les Devins) adlı kitapta büyücülük şu şekilde tanımlanır.

Büyüsel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir. Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır.

buyu

En ünlülerden biri 15. Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in Kutsal Sihir Kitabıdır. (The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage). Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafından yaratılmıştır, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir.

Büyücülük, şeytanı tanımaya yarayan bir sanattır. Büyücü tarafından çağrılan şeytan ve yardımcıları kendilerini gösterirler veya kendilerini göstermeyip de talep edilen şeyi yerine getirirler. Büyücülüğün silahı büyülemedir, etkileme ve telkindir. Kuramsal olarak etki ve duygu (sevgi, nefret) dozu güçlü olan bir enerjinin belirli nesneler, formüller kullanarak transferidir. Bu tür etkileşimde en çok kullanılan ve Vudu (voodoo) dahil olmak üzere, her çeşit büyüsel gelenekte mevcut olan mum veya kilden yapılan bir heykelciktir.

Hedef olan kişiye yapılmak istenilen şey, büyüsel formüller kullanılarak heykelciğe (kukla, bebek) yapılır. Orta çağdan kalma bir başka yöntem, Şanlı El veya Tutuşan El yöntemiydi. Asılarak ölen birinin eli kesilir, kurutulur ve avucuna siyah bir mum yerleştirilirdi. Dönemin kaynaklarına göre bu eli kullanarak özellikle zehirlenme büyüleri yapılıyormuş. Burada belirtmek gerekirki büyü, hangi dine ve inanca bağlı olursa olsun temeli vede etkileri aynıdır, her türlü büyü ülkemizde de yapılmaktadır.Dolayısıyla büyünün dini yoktur.

İnsan büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu enerji yoğunluğu insanın bütün vücut ve beyin fonksiyonlarını düzenler; Bu noktadan ele alırsak, büyü ;insanın enerji yoğunluğunu yok etmek ve ritmini bozmak için yapılan negatif bir enerjiyi çeşitli araçlarla (muska ve buna benzer bir yolla )insanın üzerine yollayarak, vücuttaki enerji akışının düzensiz olarak çalışmasına sebep olan bir araçtır. Büyülerin, zamana, mekana ve de insana ait olmak üzere çok geniş boyutları vardır.

Bir büyü yapılışına göre farklılıklar gösterebilir; insanın iş düzeni,aşk hayatı,sağlığı ,aklınıza gelen her türlü konuda büyü yapmak mümkündür. Büyülerin şekilleri ,yiyerek, içirilerek, bir yere asılarak, konularak gibi farklı türleriolabilir.Bir büyü yapıldığında etkisi bir mikrobun insan içinde çoğalması gibi zamana bağlıdır ;burada kişinin iradesi çok önemli bir rol alır.Büyüler halk arasında, papaz büyüsü, muska ile yapılan büyüler gibi bir çok adlar alır. Tarihten de bir çok olayda büyü ve büyücülükle ilgili birçok örneklerin bulunduğu bir gerçektir.

Unutulmaması gereken; her yapılan büyü etki gösterecek gibi bir durum söz konusu değildir.Şartların yerine getirilmemesinden dolayı etki olmayabilir.Yapan kişinin yada sizin istediğiniz yeterli bilgilerin verilmemesi etkinin azalmasına ve de yok olmasına neden olabilir.Büyü yapıldığı zaman etkisi bazen bir ömür boyu sürer,bazen de zaman içinde yok olur; 1-3-7 yıl arasında değişiklik kazanır, ama yapılış maksadı ve ne için yapıldığı gibi etkilere bağlı olarak devam eder veya biter.

Sözlükte "büyü" ne demek?

1. doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek savında olanların başvurdukları gizil işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun.
2. Karşı durulmaz güçlü etki.

Cümle içinde kullanımı

Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum.
- Y. Z. Ortaç

Büyü kelimesinin ingilizcesi

n. spell, charm, sorcery, glamor, witchery, magic, the black art, enchantment, fascination, glamour [Brit.], hex, hoodoo, incantation, medicine, romance, sortilege, voodoo, witchcraft
v. grow, grow up, increase, extend, enlarge, greaten, accrue, augment, bulk, expand, flourish, hatch, outgrow, shoot up, swell, wax, vegetate

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç